قوانين امور گمركی

فرآیند خريد تا قبل از عمليات ترخيص:

استعلام – دريافت پروفرم - مذاكرات بازرگانی جهت اخذ تخفيف – اخذ مجوز بازرگانی (ثبت سفارش) – سفارش گذاری - گشايش اعتبار يا درصورت بدون انتقال ارز بودن انجام مقدمات پرداخت نقدی – بيمه كالا – معرفی متصديان حمل و سرانجام حمل كالا و دريافت اسناد حمل

برای مشاهده این فرآیند به صورت گرافیکی کلیک کنید

واردات غير تجاري شامل:

 • واردات مساوی 80 دلار
 • واردات مزر نشينی
 • واردات ته لنجی
 • واردات كالا توسط اسرا
 • واردات كالا توسط ايرانيان مقيم خارج

مرجع تشخيص تجاری و غير تجاری بودن كالا گمرك اجرائی مي باشد.

طبق ماده 2 (ق.ص.و) كالاها به سه دسته تقسیم میشوند:

 • كالاهای مجاز: كالایی است كه صدور و یا ورود آن بارعایت ضوابط نیازبه كسب مجوز ندارد.
 • كالای مشروط : كالائی است كه صدور یا ورود با كسب مجو امكان پذیر است.
 • كالای ممنوع : كالائی است كه صدور یاورود آن به موجب شرع مقدس و یا به موجب قانون ممنوع است.

طبق ماده 47 ( قانون امور گمركی) كالاهای وارده به قلمرو گمركی به 6 دسته تقسیم میشوند:

 • ورود قطعی
 • ورود موقت برای پردازش مثل مواد اولیه پارچه كه تبدیل به كت و شلوار میشود و بعد از صدور ورود موقت باطل میشود كه به آن گمركی تعلق نمی گیرد.
 • ورود موقت برای تعمیرات
 • مرجوعی (فرآیند تكمیلی برروی آن انجام نمی شود)
 • عبور خارجی (ترانزیت خارجی)
 • عبور داخلی (ترانزیت داخلی)

پس از حمل كالا و وصول اسناد حمل فرآیند ترخیص آغاز می گردد كه در این راستا اسناد مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

 • مجوز بازرگاني (ثبت سفارش)
 • بارنامه
 • ترخيصيه و قبض انبار
 • فاكتور
 • ليست بسته بندي
 • گواهي مبدا
 • بيمه
 • گواهي هاي بازرسي
 • گواهي استاندارد و بهداشت و مخابرات و ...
 • ورود و صدور كالا مستلزم داشتن كارت بازرگاني طبق ماده 3 (ق .ص.و)

شرایط اخذ کارت بازرگانی

كارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی برای مدت یكسال بنابه درخواست متقاضی و پس از تائید وزارت صنعت معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

 • داشتن حداقل 23 سال تمام
 • پایان خدمت
 • عدم سوپیشینه
 • دفاتر حسابداری رسمی
 • دفتر و محل كسب اعم از ملكی یا استیجاری
 • عدم سابقه ورشكستگی
 • عدم محكومیت كیفری
 • داشتن مدرك دانشگاهی یا مجوز تولید یا ارائه معرفی نامه یا گواهی از دونفر كه 2 سال كارت بازرگانی داشته اند
 • عدم رابطه استخدامی با سازمانهای دولتی

حقوق و عوارض و هزینه های گمركی

 • تعرفه : نوعی مالیات غیر مستقیم است. (كه مأخذ تعرفه مبنای محاسبه حقوق ورودی می باشد)
 • حقوق ورودی: تجمیع حقو ق گمركی كه بوسیله مجلس تعیین میگردد وسودبازرگانی كه توسط هیئت دولت تعیین میشود.
 • عوارض ورودی : مبالغی است كه گمرك به نیابت از سازمان های دیگر اخذ میكند استاندارد – وزارت راه 10%
 • هزینه های گمركی: شامل انبارداری تخلیه و بارگیری– آزمایشگاه - ارائه سرویس ویژه (دیماند) و ....

فرآیند ترخیص کالا

 • تهیه و تنظیم اسناد لازم
 • تعیین كد كالا از كتاب مقررات صادرات و واردات HS CODE

  (Harmonic System)كه هرفصل برای كالای خاصی تعریف شده است .مثلا" مواد غذائی – گندم و هرچیز كه فرایند خاصی نداشته باشد در قسمت اول كتاب میاید و هرچیز كه تكنولوژی و فرآیندخاصی داشته باشد آخر كتاب تعرفه میاید در هر فصل چهار شماره اصلی اول به عنوان سرفصل و در هر سرفصل چهار بخش فرعی دارد كه هربخش دارای جزئیات كامل میباشد. كد چهار رقمی در كشورما به 8 رقم افزایش داده شده است با توجه به تنوع تعرفه ها بعنوان مثال تایر بشكل استخوان شاه ماهی ( مورد استفاده در تراكتور ) كه در طبقه بندی 401161 میباشد 40 فصل 11 مرتبه كالاها در آن فصل و 61 طبقه بندی آن میباشد.

  طبقه بندی مذكور دارای 3 صفر در آخر تعرفه میباشند.

 • تكمیل پیش نویس اظهارنامه

  نرخ ارز *مبلغ ارزی = ارزش كالا

  نرخ ارز * كرایه حمل = محاسبه كرایه حمل

  جمع دو مورد فوق * 5 هزارم = بیمه (در صورت نداشتن بیمه نامه)

  جمع موارد فوق در باكس 46 اظهار نامه بعنوان ارزش گمركی محاسبه میگردد.

 • ثبت مجوز در سامانه ثبت سفارش و اخذ كد شناسه ( برای گرفتن كد شناسه باید مقدار پروفرم و مشخصات آن با ثبت سفارش یكسان باشد ) سپس پرینت اظهار نامه در گمرك گرفته میشود.

  در مورد كالائی كه ثبت سفارش نشده بند 1 ماده 38 موافقت بدون انتقال ارز گرفته میشود. (در مورد شركت های تولیدی و با موافقت گمرك اجرائی)

 • پس از پرینت اظهار نامه (اسناد + مدارك شناسائی كارت وكالت ...) پیوست و لاك و مهر شده و به بخش احراز هویت ارائه میشود كه مسئولیت هرگونه اظهار خلاف بعهده امضا كنتنده اظهار نامه است .
 • مدارك توسط بخش احراز هویت بررسی و به بخش " دایره فنی " ارجاع داده میشود. (بررسی ماده 7 ق امور گمركی و بررسی اعتبار كارت بازرگانی – وكالت نامه و احراز شخصیت حقیقی و حقوقی صاحب كالا)
 • تطبیق اسناد: بررسی اسناد با اطلاعات اظهار شده و بررسی مجوزهای لازم جهت ترخیص.
 • اخذ كوتاژ: دایره فنی مسئولیت صدور شماره رفرنس گمركی را دارد و اسناد را از نظر " مجوزهای لازم " بررسی و شماره كوتاژ میدهد كه در اینجا مسیر براساس تعرفه و یا تكنولوژی ساخت كالاها مشخص میشود.
 • پلمپ اسناد
 • تعیین مسیر تشریفات گمركی ( قرمز – زرد – سبز ) توسط دایره فنی صورت می گیرد.
 • مسیر زرد: كالاهای مذكور كه عمدتا“ كالاهایی هستند كه تنوع تعرفه ای كم دارند و پیچیدگی زیاد ندارند به این مسیر میروند و نیاز به ارزیابی فیزیكی ندارند.

  مسیر سبز: كالاهایی كه نیاز به ارزیابی ندارند و تعیین ارزش پس از ترخیص می باشد.

  مسیر قرمز : ارزیابی براساس اطلاعات ارزیاب جهت بازرسی كالا می آید و مطابقت كالا با اسناد را بررسی میكند.

 • ارجاع به دایره ارزش

  - ارزش براساس سوابق موجود در سیستم

  - ارزش كالا در اینترنت

  - ارزش كالا در بازار

  - در صورت عدم وجود موارد فوق بعنوان سابقه محسوب می شود

 • كارشناس سرویس ارزش كالا را با محاسبات كنترل و تعرفه را با ماهیت كالا و مجوز های لازم تطبیق مینماید و كد ارزیابی میدهد و سپس به رئیس سرویس ارجاع میشود كه پس از تائید رئیس مربوطه به واحد صدور پروانه ارجاع میگردد كه باید فیش پرداخت شده به همراه مدارك ارائه تا پروانه صادر شود و مجددا" پروانه توسط كارشناس و رئیس سرویس بررسی و تائیدمیشود در این مرحله از دفتر كوتاژ خارج میگردد.
 • درب خروج: پروانه در درب خروج چك میشود كه بدهی نداشته باشند و اجازه خروج پشت پروانه صادر میشود بعد از آن پروانه به انبارهای عمومی برده میشود تا صورتحساب هزینه انبارداری با توجه به ارزش و مدت توقف كالا محاسبه و مبلغ اعلام میگردد. پس از پرداخت هزینه ها انبارهای عمومی بیجك خروجی را صادر میكند و سپس به درب خروج مراجعه و مجددا" كالا ارزیابی و پس از تطبیق پروانه با كالا و اسناد اجازه خروج نهائی صادر میشود.
 • طبق ماده 7 قانون گمركی اگر صاحب كالا بدهی داشته باشد تا پرداخت بدهی اموال توقیف میشود، در غیر اینصورت درب خروج اجازه بارگیری را میدهد و براساس ارزش و مدت توقف كالا هزینه تخلیه و بارگیری را محاسبه و صورتحساب صادر می كنند.

دموراژ (هزینه توقف كانتینر)

پس از ده روز محاسبه و براساس تعرفه مشخص اخذ میگردد.

استریپ:

یعنی تخلیه كانتینر به منظور ارزیابی – بازرسی ویا بارگیری بدون كانتینر میباشد.

پته :

پته مسافری قانونا" 80 دلار بعضا تا 400-300 دلار با پرداخت جریمه كه عمدتا" 2 برابر تعرفه ورودی

پته غیر تجاری :

كالایی كه از نظر ارزش و تعداد جنبه تجاری ندارد و صرفا"جهت واحد های تولیدی بوده و بعنوان نمونه در نظر گرفته میشوند بنابه تشخیص گمرك با صدور پته غیر تجاری و باكسب حداقل مجوزهای لازم مجوز ترخیص صادر می شود كه البته حقوق ورودی پرداخت میشود.

کاربرانی که در این پست نظر داده اند.

ارسال نظر

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
با شرایط و قوانین.

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگرهای پیشرفته استفاده کنید.

Mozilla Firefox 4+ , Google Chrome 10+ , Opera 6+ , IE 8+

فایرفاکسکروم

 • مطالب محبوب
 • مطالب پربازدید
16 تیر

ثبت سفارش

منظور از ثبت سفارش كالا : ثبت آماری و کنترل ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی توسط دولت ميباشد و با ...

ادامه مطلب...
20 ارديبهشت

بیمه کالا

مدیریت بیمه های باربری شركت سهامی بیمه به منظور جبران خسارات ناشی از حمل و نقل اقدام به صدور انواع ...

ادامه مطلب...
14 ارديبهشت

حمل و نقل

اهداف كلی و راهبردهای كلان بخش حمل و نقل جاده‌ای 1-ارتقاء سطح ایمنی و برقراری تسهیلات امدادرسانی ...

ادامه مطلب...
07 ارديبهشت

خدمات مهندسی

امروزه که اکثر شرکت های بزرگ درگیر پیدا کردن شرکت های خدمات مهندسی هستند که کارشان را به صورت حرفه ...

ادامه مطلب...
31 فروردين

بازارچه خیریه

از آنجا كه اعتقاد داريم كه كار خير موجب بركت در كار مي شود بر آن شديم سايتي طراحي نمائيم كه درصدي ...

ادامه مطلب...
26 فروردين

برگزاری مسابقات ورزشی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. ...

ادامه مطلب...

نظرات کاربران

مهمان - حمیدرضا اسدی
با سلام ؛ همه مطالب عالی و خوب ولی اگه میشد مطالب رو بتونیم در قالب یک فایل دانلود کنیم خیلی خوب میشد

آدرس دفتر مرکزی

 • تهران - میدان هفت تیر - خیابان قائم مقام - کوچه نگین (نبش داروخانه اعتمادی)
  پلاک 4 - طبقه 3 - واحد 11
 • شماره تماس: 09121008105
 • tantak-email

 

درباره کانون تن تاک

کانون تن تاک با چندین سال سابقه درخشان و با تحقق شعار احترام به مشتری توانسته است به لطف خداوند متعال پروژه های مختلفی را با موفقیت به پایان برساند. اکنون به مدد تجربه و استفاده از تکنولوژی های نوین تبلیغاتی و همچنین با به خدمت گرفتن کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات به سایر نهادها، سازمانها و شرکتها می باشد. بیشتر آشنا شوید

آدرس دفتر بازار

 • تهران - خیابان خیام (مترو پانزده خرداد) - کوچه حمام - پاساژ ثابت
  طبقه دوم - واحد 5
 • شماره تماس: 55154002

عضویت در خبرنامه

اخبار و مطالب جدید را در ایمیل خود داشته باشید
تمام حقوق این سایت متعلق است به کانون تن تاک با شماره ثبت: 2479
هم اکنون 22 مهمان و 6 عضو آنلاین هستند

جستجوی پیشرفته