اصطلاحات بازرگانی

دراینجا می خواهیم با اصطلاحات و مفاهیم رایج در بازرگانی و امور گمرکی آشنا شویم. تعداد این اصطلاحات زیاد است اما سعی می کنیم که تا حد امکان به تمامی آنها بپردازیم.

ارزش كالای صادراتی در گمرك

هر كالایی كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار می شود صرفنظر از قیمتی كه طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور كلی فارغ از ارزش كالا در خارج، دارای قیمتی است كه قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرك , بانك و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا صادر كنندگان به این قیمتها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری كالاهای صادراتی و الزام كلیه صادركنندگان به رعایت ان برای این است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قیمت كالایی كه صادر می كند به دلخواه باشد قطعا برای یك نوع كالا قیمتهای مختلف به گمرك اظهار می گردد و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ كدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.

ارزش كالای ورودی در گمرك(ارزش گمركی)

ارزش كالای ورودی در گمرك در همه موارد عبارت است از بهای سیف cif (بهای خرید كالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و كلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه, مدل و علامت گذاری بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به كالا و سایر هزینه هایی كه به آن كالا تا ورود به اولین دفتر گمركی تعلق می گیرد كه از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب كالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانك مركزی ایران در روز تسلیم اظهار نامه خواهد بود.

اسناد حمل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت كالا و سند مالكیت آن است و همچنین سندی است كه زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:

_ شرح كالا
– علائم و یا شماره های تجاری
– نام كشتی حامل
– ذكر عبارتی كه حاكی از وجود كالا در كشتی باشد
– بنادر بارگیری و تخلیه
– نام حمل كننده كالا
– نام گیرنده كالا
– نام و نشانی شخصی كه ورود اجناس به اطلاع او می رسد،
_ هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد.
_ تعداد نسخه های بارنامه كه به صورت اصل صادر شده است و حداقل 4 نسخه است.
– تاریخ صدور و بارگیری و مهر و امضاء.

اسناد مثبته گمركی

اسناد مثبته گمركی بطور كلی اسنادی هستند كه موید ورود كالا به ترتیب مجاز به كشور, انجام تشریفات قطعی گمركی در خصوص آنها و ترخیص از گمرك با صدور سند و پرداخت كلیه وجوهی كه به ورود قطعی كالا تعلق می گیرد می باشد.

اسناد نادرست

منظور از اسناد نادرست , اسناد یا سیاهه هایی است كه در آن خصوصیات كالا صحیح و مختصرا ذكر نشده است و صاحب كالا از عدم تصریح خصوصیات به زبان دولت اقدام و كالای دیگری را با حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كمتر اظهار نموده باشد.

اظهار نامه در گمرک به برگه هایی اطلاق میگردد که از طرف گمرک در اختیار صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی قرار میگیرد تا کالای خود را درآن به درستی اطهار کند.

اظهار نامه ها در یک تقسیم بندی به این شکل هستند:

- اظهارنامه كالا

- اظهارنامه ورود یا خروج

- اظهارنامه گمركی

- اظهارنامه مبدا

اظهارنامه كالا

اظهاری است كه بر روی برگی كه گمرك تعیین نموده تنظیم می شود در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمركی را كه باید در مورد كالا اجرا شود ذكر می كنند و مشخصاتی را كه از نظر گمرك برای اجرای آن روش لازم است قید می كنند.

اظهارنامه ورود یا خروج

عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای كه توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل ونقل به مقامات گمركی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل, مسیر سفر, بار, كالاهای توشه ای و ملزومات, كاركنان و مسافرین می باشد.

اظهارنامه گمركی

یعنی هر اظهار یا اقدامی كه راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرك به هر شكل كه توسط گمرك توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.

اظهارنامه مبدا

عبارت است از یك شرح مقتضی در رابطه با مبدا كالاهای ساخته شده كه در موقع صدور انها توسط سازنده, تولید كننده , تهیه كننده , صادر كننده یا هر شخص صلاحیتدار دیگری در فاكتور تجاری یا هر سند دیگری كه مربوط به كالاها باشد ذكر می گردد.

اعلامیه ارز

سندی است که، بانك، مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید كالا و هم ارز ریالی آن و تاریخ گشایش اعتبار آن رانشان می دهد.

بار انداز

محل سرپوشیده ای است كه یك یا چند طرف آن دیوار نداشته و كالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته می شود.

بارنویسی

مامورین مخصوص موقع تخلیه كالا از وسائط نقلیه, به تدریج ریز آنرا می نویسد تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.

پروفورما

سیاهه خریدی است كه فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش, یا تعیین ارزش و شرایط فروش, صادر می كند. این سیاهه قبل از سفارش كالا باید به تایید مركز تهیه و توزیع مربوطه رسد. پروفورما را پیش فاكتور نیز می نامند.

ترانشیب

عبارتست از روش گمركی كه به موجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از یك وسیله حمل و نقل ورودی به یك وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یك دفتر گمركی كه آن دفتر در عین حال دفتر گمركی توام برای ورود و صدور است , انتقال داده می شود.

تعهد ترانزیت

سندی است كه توسط گمرك تنظیم می شود و به موجب آن اجازه داده می شود كه كالاها به طور ترانزیت گمركی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند. و معمولا حاوی كلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یك تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه كالا یا مهروموم گمركی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمركی مقصد می باشد.

درابك

عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی كه موجب روش درابك مسترد می شود.

دمپینگ

دمپینگ عبارت است از عرضه كالا با قیمتی كمتر از هزینه نهایی تولید آن یا با استفاده از سوبسیدهای غیر عادی در یك بازار خارجی.

سود بازرگانی

علاوه بر حقوق گمركی وجوهی نیز تحت عنوان سود بازرگانی طبق مصوب هیات وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی, قانون امور گمركی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی كالاهای وارداتی اخذ می شود كه به آن سود بازرگانی گفته می شود.

فلسفه وضع سود بازرگانی جدا از حقوق گمركی صرفا به این لحاظ بوده كه هرگاه دولت لازم بداند كه به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع كشور میزان آن را تغییر دهد در حالی كه اگر این وجوه كلا در قالب حقوق گمركی وصول میشود بر طبق قانون می بایست مجلس آن را تعیین كند لذا هر تغییر احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتا زیادی بود در حالی كه این وجوه ممكن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیات دولت, این تغییر با سهولت انجام می گیرد.

سیاهه تجاری

صورتحسابی است كه به موجب آن هزینه كالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:

- تاریخ

- نام و نشانی خریدار و فروشنده

– شماره سفارش یا قرارداد

– مقدار و شرح كالا

– قیمت واحد

– شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده كه در قیمت واحد منظور نشده است

– ارزش كل كالا

– وزن كالا

– تعداد بسته ها

– علایم و شماره های حمل

- شرایط تحویل و پرداخت.

فله

به كالاهایی كه بدون لفاف در واگنها یا كامیونهای اتاقدار و یا كشتی حمل می شود فله می گویند. كالاهایی مانند شكر, گندم , حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.

كابوتاژ

عبارت است از حمل كالا از یك بندر كشور به بندر دیگر و همچنین از یك گمرك به گمرك دیگر, كه از راه كشور همجوار صورت می گیرد. برای كـــــابوتــــاژ تشریفات گمركی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه یكی هنگام خروج كالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یكی هم هنگام ورود به گمرك مرز یا بندر.

كارنه تیر

كارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی كالا از راه زمینی است كه در مبدا صادر می شود و به موجب ان كالا از كشورهای بین راه تا مقصد كه به طور ترانزیت عبور می كند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر كشور نخواهد بود.

كارنه ا.ت .ا

مدرك ورود موقت بین المللی است كه اگر شخص یا شركتی كالایی به صورت ورود موقت جهت شركت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد كند به موجب این مدرك نیازی به انجام تشریفات گمركی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .

کارنه دوپاساژ (CARNET DE PASSAGES EN DOUANE )

كارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است كه به عنوان ورود موقت به كشور یا كشورهایی مسافرت می كند ممكن است برای حمل كالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری كه در نظر است موقتا برای ورود به كشوری از ان استفاده شود.

كالای ضبطی در گمرك

ضبط كالا در گمرك در مواردی است كه كالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرك سه ماه به صاحب كالا فرصت داده باشد كه كالا را از كشور اعاده نماید. ولی صاحب كالا اقدامی ننماید در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذكور كالا اصطلاحا ضبط می شود . همچنین بعد از ضبط, به صاحب كالا دو ماه وقت داده می شود كه اگر شكایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید. در غیر این صورت و گذشت دو ماه مذكور اصطلاحا كالا ضبط قطعی شده یعنی به مالكیت دولت در می آید.

كالای متروكه

كالای متروكه كالایی است كه صاحب آن , آن را ترك كرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ كالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه كرده در ارائه اسناد با مداركی كه لازم است تاخیر كند, مدتی كه بعد از انقضای ان كالا متروكه می شود. چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود كالا متروكه می شود. چنانچه صاحب كالا برای عدم مراجعه و ترخیص كالا عذر موجهی داشته باشد می توان با تنظیم درخواست و ارائه ان به گمرك, تقاضا كند كه مدت یاد شده حداكثر چهار ماه دیگر تمدید شود.

كالای مرجوعی

كالای مرجوعی یا دوباره صدور كالاهایی است كه :

1- به عنوان واردات موقت قبلا به كشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از كشور اظهار و تحت عنوان كالای مرجوعی شناخته می شوند.

2- به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استاندارد های اجباری ( در مورد ان دسته از كالاها كه ورودشان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا به طور كلی عدم احراز شرایط , ابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از كشور باید مرجوع شوند.

كالاهای توشه ای و ملزومات

عبارت است از كالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و كاركنان كشتی ها, هواپیماها یا قطارها, این كالاها ممكن است فروخته شده باشند یا نشده باشد.

كنوانسیون سیستم هماهنگ شده

معاهده و پیمانی است كه كشورهای عضو سازمان جهانی گمرك به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی كالاهای تجاری به ان پیوسته اند. مفاد این كنوانسیون از سال 1988 برای اعضا ان لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال 1374 رسما به این كنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این كنوانسیون را از ابتدای سال 1375 در مقررات صادرات و ردات اجرا می كند.

كنوانسیون كیوتر

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون بین المللی برای ساده كردن و هماهنگ كردن روشهای گمركی به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1973 از طرف شورای همكاری گمركی كیوتو پذیرفته شده است.

كنوانسیون ا.ت.ا

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون گمركی در هر بار چه ا .ت .ا برای ورود موقت كالا به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1961 از طرف شورای همكاری گمركی در بروكسل پذیرفته شده است.

كنوانسیون نایروبی

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون بین المللی همكاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و كیفر تخلفات گمركی به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1977 از طرف شورای همكاری در نایروبی پذیرفته شده است.

كانتینز

محفظه بزرگی است از چوب یا فلز كه اغلب حجم كفه یك كامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.

گواهی بیمه

اظهاریه امضا شده ای است كه حاكی از مبدا ساخت كالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادر كننده كالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از كشورها باید روی فرم خاصی كه حاوی تائید یك سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.

مانیفست

فهرست محمولات یك كشتی یا یك قطار یا یك كاروان از كامیونهایی را می گویند كه بیشتر از یك بارنامه دارند. در فارسی می توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوی ریز كلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست كل زمانی عرضه می شود كه محموله تجاری به گمرك مقصد می رسد.

مانیفست محموله (بار)

عبارت است از فهرستی از كالاهای تشكیل دهنده محموله بار كه در یك وسیله حمل و نقل یا در یك واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانیفست محموله بار كه به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به كالاها از قبیل شماره های اسناد حمل, نام صادر كننده و گیرنده كالا, علامت و شماره تعداد و نوع بسته بندی, مقدار و شرح كالا باشد و ممكن است به جای اظهارنامه محوله بار به كار رود.

نظارت گمركی

یعنی اقدامی برای تضمین اجرای قوانین و مقرراتی كه گمرك مسئول اجرای آنهاست به عمل می آید.

وزن قانونی

وزن قانونی یعنی وزنی كه طبق قانون برای مقاصد معین تعیین شده یا میشود. در قانون گمرك نیز این وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) Gross Weight منهای وزن تقریبی(اوزان ظروف در قانون گمرك مشخص شده) ظرف. وزنی كه به این ترتیب به دست می اید برای محاسبه حقوق گمركی و عوارض ورودی در مواردی كه این حقوق از روی وزن اخذ می شود به كار می رود.

هزینه های گمركی

هزینه های گمركی وجوهی هستند كه میزان و چگونگی وصل انها با تصویب هیات وزیران برای تخلیه , باربری , انبار داری , ازمایش, تعرفه بندی, بدرقه كالا, خدمات فوق العاده و نظایر ان تعیین و به وسیله گمرك وصول می شود بعضی از این هزینه ها در اظهار نامه هاب گمركی و قبل از این هزینه ها در اظهارنامه های گمركی و قبل از اظهار , محاسبه و منظور می شوند و برخی به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول می شوند.

(نظیر هزینه خدمات فوق العاده, هزینه ازمایش كالا, هزینه تعرفه بندی و هزینه بدرقه كالا)

CIM

بارنامه ای که برای حمل و نقل کالا به کشورهای خاور نزدیک و اروپا در چهار چوب تعرفه TEAبوسیله راه آهن صادر میشود.

اعتبار اسنادی غیرفعال (LC- NON Operative)

اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد .

اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC

اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( ۹۰ یا ۱۸۰ روز ) توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت انجام می شود.

CRF

یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تأیید شرکت بازرسی قرار گرفته است .

معامله Bay back

فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امکانات را به کشور خریدار می دهد تا در آنجا کالا تولید شود و به کشور فروشنده برگردد

فرم SD

سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

فرم MD

اظهار نامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تأئید می کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده ا ست .

گواهی SFR

گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .

منطقه آزاد تجاری – صنعتی

قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمرکی نمی شود . واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP500 )بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد .

کشورهای CIS (کشورهای مستقل مشترک المنافع)

جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال ۱۹۹۱ تأسیس گردیده و اتحادیه ای است که از جنبه های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه کشور روسیه ، اوکراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند .

بازارچه های مرزی

محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا قرار دارند و اهالی دو طرف می تواند کالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید .

بارنامه :

در اصطلاح بین‌المللی کشتیرانی ، بارنامه را بیل آولدینگ و در جاده و در هواپیما سی . ام . آر می‌خوانند . بارنامه مدرکی است برای حمل یک واحد و یا یک پارتی کالا که بعنوان گیرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبداء بارگیری کالا ، صادر می‌شود . بارنامه حاوی مشخصات ظاهری کالا از قبیل تعداد بسته‌ها ، شماره و علامت آنها ، وزن با ظرف و گاهی نیز وزن خالص یا مقدار و نوع کالا طبق آنچه فرستنده اظهار کرده است میباشد . گیرنده بارنامه بر طبق مفاد آن ، کالا را از موسسه حمل و نقل دریافت میدارد .

بارنامه فیاتا ( FIATA COMBINED TRNSPORT . B/L )

بارنامه فیاتا معتبرترین بارنامه رایج در تجارت بین الملل است و سندی است قابل معامله و انتقال براساس مقررات متحدالشکل.

عملیات ( TIR)

به حمل کالا از یک اداره گمرک خروجی به یک اداره گمرک مقصد به موجب روش موسوم به روش تیر گویند.

( CMR )

حمل بین المللی کالا از طریق جاده و با وسیله نقلیه زمینی است و باید محل دریافت و تحویل کالا در۲کشور مختلف باشد و حداقل یکی از طرفین عضو کنوانسیون باشد.

بارنامه( SMGS )

برای حمل و نقل کالا با واگن از / به کشورهای مستقل مشترک المنافع صادر میشود.

سیف (CIF):

سیف به معنای بهاء تمام شده کالا در مرکز کشور مقصد است که تشکیل میشود از بهاء کالا در شهر مبداء به اضافه هزینه بسته بندی و کرایه حمل تا بندر کشور مقصد و هزینه بیمه تا مقصد.

محاسبه ارزش CIF کالا

ارزش کالا ( COST ) + بیمه ( IN SURANC ) + کرایه حمل ( FRESGHT )

اصطلاحات اینکوترمز: international commercial terms

EXW تحویل کالا در محل کار ( کارخانه ، انبار و . . . ) FCA تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ FAS تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ FOB تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ CFR ارزش و کرایه حمل تا مقصد CIF ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد CPT تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد CIP تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد DAF تحویل در مرز ( مرز تعیین شده ) DES تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد ) DEQ تحویل در اسکله ( در مقصد ) DDM تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی DDP تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

ویژگیهای بارنامه معتبر:

صدور بارنامه در نسخه کامل FULL SET - صدور بارنامه بدون قید و شرط ( تمیز ) CLEAN B/L - ON BOARD ( روی عرشه ) حمل بالفعل کالا - ذینفع بارنامه و حواله کرد آن - نحوه پرداخت کرایه حمل- تاریخ صدور بارنامه

Transshipment

عبارت از روش گمرکی است که به موجب ان کالا تحت نظارت گمرکی از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل و نقل خروجی (صدور ) در حوزه یک دفتر گمرکی که آن دفتر در عین حال دفتر گمرکی توأم است ، که هم برای واردات و هم برای صادرات اختصاص دارد.

Partial Shipment

حمل در چند مرحله را حمل Partial Shipment می گویند.

ترانزیت

روش گمرکی است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک گمرک به گمرک دیگر حمل می گردد .

فاینانس ( Finance )

در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یک شرکت مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و بهره گیرد . این موسسات را فاینانس مالی می گویند

کنوانسیون های حمل و نقل

الف – کنوانسیون CMR : این کنوانسیون جهت تأمین منافع و حقوق دست اندرکاران حمل و نقل جاده ای و یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای ایجاد شده است .

ب – کنوانسیون TIR : این کنوانسیون برای ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمرکی کامیونهای حامل کالا که در جاده های بین المللی تردد و از گمرکات کشورهای ثالث عبور می کنند تدوین و به مرحله اجرا درآمده است .

ج – کنوانسیون کوتیف COTIF : این کنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین المللی با راه آهن است .

انواع واردات : ۱ – واردات قطعی . ۲ – ورود موقت . ۳ – کالای مرجوعی . ۴ – ترانزیت که شامل : داخلی و خارجی می باشد .

حق العمل کاری گمرکی

حق العملکار در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام دهد .

کالای متروکه گمرکی

کالای متروکه کالایی است که صاحب آن , آن را ترک کرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ کالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه کرده در ارائه اسناد با مدارکی که لازم است تاخیر کند, مدتی که بعد از انقضای ان کالا متروکه می شود. چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود کالا متروکه می شود. چنانچه صاحب کالا برای عدم مراجعه و ترخیص کالا عذر موجهی داشته باشد می توان با تنظیم درخواست و ارائه ان به گمرک, تقاضا کند که مدت یاد شده حداکثر چهار ماه دیگر تمدید شود.

برات ارزی (B/E ) یا (Bill of Exchange )

برات ارزی توسط فروشنده ( ذینفع ) نوشته می شود و از طریق بانک ابلاغ کننده یا بانک ذینفع ارسال می شود و پس از قبول نویسی ، صادرکننده یا فروشنده می تواند بلافاصله و یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت کند . برات قابل معامله است .

ترانزیت

روش گمرکی است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک گمرک به گمرک دیگر حمل می گردد .

بارنامه کهنه

حداکثر مهلت ارائه بارنامه به بانک از تاریخ صدور یا حمل کالا ۲۱ روز است . طبق “مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی” بانکها از قبول اسنادی که بیش از ۲۱ روز از تاریخ صدور آنها به بانک ارائه شود امتناع خواهند کرد , مگر اینکه مدت مشخصی در اعتبار قید شده باشد . بارنامه ای که بیش از مهلت مذکور از تاریخ صدور آن گذشته باشد , به بارنامه کهنه معروف است و از درجه اعتبار ساقط است مگر اینکه بانک بازکننده اعتبار پرداخت وجه کالا را در قبال ارائه بارنامه مذکور بلامانع تشخیص دهد

ورود موقت

رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکی می گردد و سه گونه است : ۱ – ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی ۲ – ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاهها ۳ – ورود موقت خودرو

مراحل انجام صادرات

۱ – بازاریابی ( شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن ) ۲ – کسب مجوز صدور که در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط کالاهای خارجی نیاز به مجوز دارند . ۳ – تعیین قیمت صادراتی توسط کمیسیون ۵ نفره نرخ گذاری . ۴- صدور پروفرما ( سندی که توافقات اولیه فروشنده و خریدار را نشان می دهد ) ۵ – تهیه و تدارک و بسته بندی کالا ۶ – دریافت گواهی بازرسی کالا از اداره استاندارد ۷ – صدور فاکتور و اخذ گواهی مبداء۸ – سپردن پیمان ارزی ۹ – عقد قرارداد حمل و نقل و بیمه ۱۰ – اظهار کالا به گمرک ۱۱ – ارسال کالا ۱۲ – دریافت واریز نامه یا تصدیق صدور

روش های پرداخت در معاملات تجاری

چگونه است در حال حاضر متداولترین و مهمترین شیوه پرداخت در معاملات که در دنیا متداول است روش پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی است . اعتبارات اسنادی تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار برعهده می گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی ، مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد ، یا برات وی را قبول نویسی کند ، یا حواله های درخواستی وی را پرداخت کند و یا بانک دیگری را مأمور این عملیات نماید . این پرداخت یا از طریق برات ارزی ( B/E ) و یا اعتبارنامه (L/C ) صورت می گیرد .

ویژگیهای یک پروفرما

در سربرگ اصلی صادر کننده پروفرما ( سازنده ماشین آلات) ارائه شود . ـ مشخصات شرکت صادر کننده پروفرما از قبیل آدرس ، تلفن و سایر مشخصات قید شده باشد.ـ مشخصات کامل خریدار قید شده باشد .ـ موضوع پروفرما روشن باشد .( لیست ماشین آلات وتجهیزات به تفکیک قیمت مشخص باشد).ـ مدت ساخت ، زمان حمل ، زمان تحویل، زمان نصب و راه اندازی قید شده باشد .ـ تعهدات فروشنده از قبیل ارائه خدمات پس از فروش ، تامین قطعــات یدکی ، نصب ، راه اندازی ، آموزش پرسنل ، تضمین کیفیت محصولات و تضمین خط تولید نصب شده قید شده باشد .ـ کشور سازنده در پروفرما قید شده باشد (ORIGIN)ـ مدت اعتبار پروفرما قید شده باشد (VALIDITY)ـ شرایط پرداخت و تعهدات متقابل قید شده باشد .ـ وزن خالص / ناخالص قید شده باشدـ نحوه حمل کالا مشخص باشد (Shipment Partial و۰۰۰ )ـ شرایط عرضه ( CIF,CFR,FOB و ۰۰۰ ) مشخص باشد .ـ ممهور به مهر و امضای مدیر فروش و یا یکی دیگر از مدیران شرکت سازنده باشد .

مراحل گشایش اعتبار اسنادی

تنظیم فرم تقاضای گشایش اعتباربانک مربوطهفرمهای تعهدات مربوطه که غالباً درسال جدید در۵ نسخه تهیه شده استنامه درخواست گشایش اعتبارخطاب به بانک مربوطهتمامی مدارک فوق الذکریک نسخه ثبت سفارش مربوط به گمرک جهت ارائه به بانک گشایش کنندهبانک گشایش کننده طبق شرایط موردتوافق پیش پرداخت مربوطه راازحساب جاری برداشت می دارد ( لازم بذکراست که این پیش پرداخت طبق توافق معمولاً۵% – ۱۰% ویا.. می باشد ) ونسبت به گشایش اعتباراقدام ویک نسخه ازمتن اعتباراسنادی رابه درخواست کننده تحویل می دهد.

اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر یا غیر قابل برگشت IRREVOCABLE L/C

در این نوع اعتبار بدون توافق طرفین اعتبار ( خریدار و فروشنده) نمی توان آن را باطل و یا اصلاح نمود و لذا اعتبار غیر قابل برگشت تعهدی است غیر قابل فسخ بر عهده بانک گشایش کننده اعتبار, مشروط بر آنکه اسناد معین شده در اعتبار به بانک مشخص شده یا بانک گشایش کننده طبق شرایط ارائه شوند.

اعتبار اسنادی اتکایی BACK TO BACK CREDITS OR COUNTER CREDITS

در چنین معامله ای از دو اعتبار اسنادی جداگانه استفاده می گردد و استفاده از آن وقتی ضروری است که ذینفع اصلی خود قادر به تهیه کالا نبوده و اعتبار گشایش یافته به نفع او قابل انتقال نباشد (و یا در صورت قابل انتقال بودن, شرایط مطرح شده در مقررات اعتبار اسنادی را برآورده نسازد) به عنوان مثال هنگامی که نوع ارز اعتبار اصلی با نوع ارز خرید کالا توسط ذینفع اولی از تولید کننده کالا (ذینفع ثانوی) متفاوت باشد نیاز به اعتبار اتکایی بوده و استفاده از اعتبار قابل انتقال میسر نخواهد بود. بنابراین برای گشایش اعتبار اتکایی ذینفع اولی متقاضی اعتبار دوم می گردد.

اعتبار اسنادی گردان REVOLVING CREDIT

اصطلاح گردان به اعتباری اطلاق می شود که دارای شرطی باشد که بر اساس آن مبلغ اعتبار بدون احتیاج به اصلاحیه , در شرایط خاصی به طور خود به خود تجدید می گردد.

 

A

بیمه تمام خطر

A.A.R.,Against All Risk Insurance

ارز تهاتری آسیایی

A.M.U.,Asian Monetary Unit

سازمان بهره وری آسیایی

A.P.O.,Asian Productivity Organization

استاندارد انجمن آمریکایی آزمایش و مواد

A.S.T.M., American Society for testing and materials standards

تسلیم اسناد در مقابل قبول پرداخت

Acceptance Against Documents

استاندارد انجمن آمریکایی فلزات

A.S.M., American Society of Metals Standard

حساب

Account

بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان

Act of god

تبلیغات، آگهی

Advertising

بانک ابلاغ کننده

Advising bank

قسم نامه

Affidavit

خدمات پس از فروش

After sale services

نماینده

Agent

موافقت

Agreement

بارنامه هوایی

Air way bill

تخصیص دادن

Allocate

هرگونه اصلاحیه در شرایط اعتبار اسنادی

Amendment to L/C

مبلغ

Amount

سالانه

Annual

متقاضی

Applicant

تقریبی

Approximate

حکمیت

Arbitration

دارایی

Assets

شریک

Associate

بیمه شده

Assured

دیداری

At sight

پیوست، ضمیمه

Attached

دستور خرید، اجازه خرید

Authority to purchase

لوازم اضافی

Auto Accessories

 

B

استاندارد بریتانیا

B.S., British Standard

کمیته معاملات دوجانبه یا تهاتری

B.T.C, Bilateral Trade Committee

نومانکلاتور گمرکی بروکسل – فهرست بندی کالاها

B.T.N., Brussels Tarrif Nomenclature

بارنامه

B/L, Bill of lading

اعتبار اسنادی اتکایی

Back to back L/C

تراز پرداختها

Balance of payment

تراز بازرگانی، موازنه تجاری

Balance of trade

دوبه

Barge

بشکه

Barrel

ذینفع

Beneficiary

بانک کارگزار

Beneficiary’s bank

پیشنهاد مزایده و مناقصه

Bid

سپرده شرکت در مزایده

Bid bond

صورتحساب

Bill

برات یا حواله کتبی

Bill of exchange

اسناد پرداختی

Bills payable

هیئت مدیره

Board of director

وجه الضمان، تعهد قانونی

Bond

دلال، واسطه

Broker

بودجه

Budget

کالای فله

Bulk cargo

معامله، تجارت، کسب و کار

Business

 

C

تعرفه گمرکی مشترک

C.C.T, Common Customs Tariff

بهای کالا شامل قیمت کالا در مبدا بعلاوه هزینه حمل تا تحویل در بندر مقصد

C & F, Cost & Freight

بهای کالا شامل قیمت اولیه کالا و هزینه حمل و بیمه تا تحویل کالا در بندر مقصد

C.I.F , Cost , Insurance and Freight

کرایه حمل و بیمه تا مقصد پرداخت شده و مسئولیت فروشنده پس از تحویل به اولین حمل کننده پایان می یابد.

C.I.P , Freight or Carriage and Insurance Paid to

قطعات کامل منفصله ؛ فروش بدون نصب

C.K.D , Complete Knocked Down

قرارداد بین المللی حمل و نقل جاده ای کالا

C.M.R , Convention Merchandises Routers

بارنامه حمل با کامیون

C.M.R Truck way bill

نورد سرد

C.R Cold Rolled

حمل کالا بین بنادر یک کشور

Cabotage

باطل کردن

Cancel

ظرفیت

Capacity

کالای سرمایه ای

Capital goods

توقیف

Caption

سند ترانزیت بین المللی کالا از راه زمینی

Carne TIR’ Transit International Route

متصدی حمل و نقل ؛ حمل کننده

Carrier

معامله نقدی

Cash transaction

چک بانکی

Cashier’s cheque

چدن

Cast iron

ریخته گری ؛ چدن ریزی

Casting

گواهی تجزیه و تحلیل

Certificate of analysis

گواهی بازرسی

Certificate of inspection

گواهی مبدا

Certificate of origin

گواهی کیفیت

Certificate of quality

رئیس هیئت مدیره

Chairman

اتاق بازرگانی

Chamber of commerce

قرارداد اجاره کشتی

Charter party agreement

بارنامه مشروط

Claused B/L

بارنامه تمیز ؛ بارنامه بدون قید و شرط

Clean B/L

توافقنامه پایاپای

Clearing agreement

شرکت تعاونی

Co-operative Society

بازرگانی

Commerce

فاکتور یا سیاهه تجاری

Commerical invoice

کمیسیون ؛ حق العمل

Commission

حق العمل کار

Commissioner

کالا ؛ جنس

Commodity

قابل رقابت

Competitive

مشروط

Conditional

اعتبار اسنادی تایید شده

Confirmed L/C

دریافت کننده ؛ تحویل گیرنده کالا

Consignee

محموله ؛ ارسال و حمل جنس

Consignment

سیاهه کنسولی

Consular invoice

مصرف کننده

Consumer

کالای مصرفی

Consumption

محفظه ای فلزی به شکل مکعب مستطیل با ابعاد استاندارد برای حمل کالا

Container

قرارداد حمل و نقل دریایی

Contract of affreightment

بانک کارگزار

Correspondent bank

مبلغ اعتبار

Credit amount

بوته ریخته گری

Crucible

پول رایج

Currency

جاری

Current

مشتری

Customer

حقوق و عوارض

Custom duties

 

D

تحویل کالا در مرز ورودی کشور مقصد

D.A.F “ Delivered at Frontier

کرایه حمل تا مقصد پرداخت شده و مسئولیت فروشنده پس از تحویل کالا به اولین حمل کننده پایان می یابد

D.C.P “ Freight or Carriage Paid to

تحویل کالا پس از پرداخت عوارض گمرکی در مقصد ؛ تحویل کالا به انبار خریدار

D.D.P “ Delivered Duty Paid

انستیتوی استاندارد آلمانی

D.I.N “ Deutsche Institute for Normung

ظرفیت بارگیری کشتی

D.W. “ Dead weight

معامله ؛ خرید و فروش

Dealing

بدهی

Debit

وام بدهی

Debt

کالای روی عرشه

Deck cargo

اظهار نامه

Declaration

بیمه نامه عمومی یا اظهار نامه ای

Declaration Policy

اعتبار با پرداخت معوق

Deferred payment credit

کسر ؛ نقصان

Deficit

تاخیر ؛ تعویق

Delay

حد مجاز کسری یا اضافه تخلیه

Delivery allowance

برگ ترخیصیه ؛ دستور تحویل کالا

Delivery order

زمان تحویل

Delivery time

تقاضا

Demand

اجاره کشتی به صورت دربستی

Demise charter

هرینه معطلی

Demiurge

سپرده

Deposit

شرح مشخصات

Description

پاداش تخلیه یا بارگیری قبل از موعد

Dispatch money

مقصد

Destination

جزئیات

Details

کاهش ارزش پول

Devaluation

توسعه

Development

ابعاد

Dimension

بندر حمل تخلیه

Discharging port

تخفیف

Discount

اعتبار اسنادی قابل تقسیم

Divisible L/C

سند مالکیت

Document of title

حواله های ارزی ؛ بروات

Drafts

براتگیر

Drawee

براتکش

Drawer

دامپینگ ؛ فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر

Dumping

دوره حمل

Duration of shipment

معاف از حقوق گمرکی

Duty free

 

E

بیمه تمام خطر نصب

E.A.R., Erection All Risk insurance

سازمان همکاری اقتصادی

E.C.O, Economic Cooperation Organization

واحد پول اروپایی

E.C.U, European Currency Unit

بازار مشترک اروپا ؛ جامعه اقتصادی اروپا شامل آلمان ، انگلیس ، فرانسه ، ایتالیا ، دانمارک ، بلژیک ، هلند ، لوکزامبورگ ، ایرلند ، یونان ، پرتغال ، اسپانیا

E.E.C, European Economic Community

منطقه تجارت آزاد اروپایی شامل : نروژ ، سوئد ، سوئیس ، اتریش ، فنلاند ، ایسلند

EFTA , European Free Trade Area

تاریخ تقریبی ورود

E.T.A , Estimate Time of Arrival

تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد

EXQ , Ex – Quay

تحویل کالا روی کشتی در بندر مقصد

EXS , Ex-Ship

تحویل کالا در انبار کارخانه فروشنده

EX-Factory or Ex-Work

اقتصاد

Economy

کشش ؛ حساسیت

Elasticity

توقیف کشتی در بندر

Embargo

عزیمت با کشتی ؛ حمل با کشتی

Embarkation

پشت نویسی

Endorsement

درخواست

Enquiry

انبار کالا ؛ مرکز بازرگانی

Enter Pot

تجهیزات ؛ وسایل

Equipments

برآورد ؛ تخمین

Estimation

مدرک ؛ شاهد

Evidence

خطرات استثنایی که متصدی باربری نسبت به آنها مسئولیتی ندارد

Excepted perils

مبادله

Exchange

نمایشگاه

Exhibition

مخارج

Expenditure

تاریخ انقضاء

Expiry date

اعتبار اسنادی صادراتی

Export L/C

مناطق آزاد ساحت کالاهای صادراتی

Export Processing Free Zones (EPFZ)

تمدید کردن

Extend

 

F

تحویل کالا کنار وسیله حمل

F.A.S , Free Alongside Ship

بارنامه حمل مرکب فیاتا

F.B/L

فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگزاران حمل و نقل

F.I.A.T.A

اولین صادره از اولین وارده

F.I.F.O , First In First Out

کلیه مخارج بارگیری در مبدا و تخلیه در مقصد به عهده خریدار است

F.I.O , Free In & Out

قیمت بر اساس تحویل کالا به حمل کننده هوایی در فرودگاه مبدا

F.O.A , Free On Airport

قیمت بر اساس تحویل کالا روی عرشه کشتی

F.O.B , Free On Board

قیمت بر اساس تحویل کالا روی واگن قطار

F.O.R , Free On Rail

قیمت بر اساس تحویل کالا روی کامیون

F.O.T , Free On Truck

بیمه بدون تعهد جبران خسارت ویژه

F.P.A , Free from Particular Average

تحویل کالا به حمل کننده در نقطه تعیین شده در قرارداد

F.R.C , Free Carrier

نمایشگاه

Fair

بارنامه حمل مرکب فیاتا ؛ حمل با کامیون ؛ کشتی ؛ قطار

Fiate Combined Transport B/L

سال مالی

Financial Year

بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی

Fire and allied line

شرکت

Firm

سپرده ثابت

Fixed deposit

قیمت انعطاف پذیر

Flexible price

نظام نرخ شناور

Float system

وضعیت اضطراری ؛ فورس ماژور

Force majeure

پیش بینی

Forecast

اظهارنامه ارزی

Foreign exchange declaration

آهنگری

Forging

نرخ سلف ارز

Forward rate

واسطه حمل و نقل

Forwarder

نماینده حمل و نقل

Forwarding agent

بارنامه ناپاک و مشروط

Foul or dirty B/L

ریخته گری

Foundry

میزان معافیت از جبران خسارت

Franchise

منطقه آزاد

Free zone

نرخ باربری

Freight rate

قیمت کالا ؛ هزینه حمل ؛ بارگیری و تخلیه به عهده فروشنده است

Full liner term

 

G

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

G.A.T.T , General Agreement on Tarrifs and Trade

تولید ناخالص داخلی

G.D.P , Gross Domestic Product

تولید ناخالص ملی

G.N.P , Gross National Product

خسارات عام و مشترک

General Average

سیستم پولی پایه طلا

Gold standard

کالا

Goods

سر قفلی ؛ ارزش شهرت تجاری

Goodwill

درآمد ناخالص

Gross earning

وزن ناخالص

Gross weight

جمع آوری و حمل خرده بار

Groupage

نرخ رشد

Growth rate

ضمانت ؛ تضمین

Guarantee

 

H

اداره کردن ؛ بررسی کردن ؛ انجام دادن

Handling

گواهی بهداشت

Health certificate

خرید اقساطی

Hire purchase

بیمه بدنه کشتی

Hull insurance

 

I

اتاق بازرگانی بین المللی

I.C.C , International Chamber of Commerce

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

I.D.R.O , Industrial Development and Renovation Organization of Iran

سازمان مشورتی دریایی بین دولتها

I.M.C.O , Inter-governmental Maritime Consultative Organization

صندوق بین المللی پول

I.M.F , International Monetary Fund

سازمان بین المللی استاندارد

I.S.O , International Standard Organization

اتحادیه تجارت آهن و فولاد

I.S.T.C , Iron and Steel Trade Corporation (UK)

شورای بین المللی قلع

I.T.C , International Tin Council

کمیسیون تجارت بین المللی

International Trade Commission

پروانه واردات

Import License

بسته بندی نامناسب

Inadequate Packing

شرایط و اصطلاحات بازرگانی بین المللی

Incoterms , International Commercial Term

به نفع

In favor of

تورم

Inflating

هزینه حمل داخلی

Inland freight

درخواست ؛ سفارش

Inquiry

گواهی بازرسی

Inspection Certificate

ابزارآلات ؛ وسایل

Instruments

بیمه نامه

Insurance Policy

حق بیمه

Insurance premium

نرخ بهره

Interest rate

کالای واسطه ای

Intermediate goods

موجودی کالا

Inventory

سرمایه گذاری

Investment

صورتحساب ؛ فاکتور

Invoice

اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر

Irrevocable L/C

بانک گشایش کننده اعتبار

Issuing bank

 

J

سازمان تجارت خارجی ژاپن

J.E.T.R.O , Japan External Trade Organization

استانداردهای صنعتی ژاپن

J.I.S , Japan Industrial Standard

فدراسیون آهن و فولاد ژاپن

J.I.S.F , Japan Iron & Steel Federation

نجات دادن کشتی

Jettison , Jetsam

سرمایه گذاری مشترک

Joint Venture

قضاوت

Judgment

قیمت عادلانه

Just price

 

K

قیمت های بسیار رقابتی

Keen prices

صنعت کلیدی واساسی

Key industry

 

L

نیروی کار

Labor

بورس فلزات لندن

L.M.E , London Metal Exchange

با مسئولیت محدود

L.T.D , Limited (Co.)

اعتبار اسنادی

L/C , Letter of Credit

برچسب ؛ ورقه مشخصات

Label

روزها یا مدتی که کشتی در حال بارگیری و یا تخلیه است

Lay days or Lay time

قانونی

Legal

ضمانت نامه تامین خسارت

Letter of indemnity

بدهی ؛ تعهد ؛ مسئولیت

Liability

لیبور ؛ نرخ بهره بین بانکی در لندن

Libor

تصفیه ؛ پرداخت بدهی

Liquidation

نقدینگی جاری

Liquidity

بارگیری

Loading

بلند مدت

Long-term

زیان ؛ خسارت

Losses

کرایه حمل به صورت مقطوع

Lump freight or Lump sum freight

یک جا

Lump sum

 

M

مخابره ؛ ابلاغ پیام

MSG , Message

اعتبار اسنادی اصلی

Main L/C

مدیر عامل

Managing director

صورت کلیه کالاهای کشتی که برای گمرک تنظیم می شود ؛ مانیفست ؛ اظهار نامه

Manifesto

سازنده ؛ تولید کننده

Manufacturer

هزینه نهایی

Marginal cost

بارنامه دریایی

Marine B/L

بیمه دریایی

Marine insurance

بررسی بازار

Market study / survey

تحقیقات بازاریابی

Marketing research

تولید انبوه

Mass production

سررسید ؛ موعد پرداخت

Maturity

میان مدت

Medium-term

انحصار

Monopoly

 

N

درآمد ملی

National income

بانک کارگزار

Negotiating bank

مذاکره ، مبادله

Negotiation

اسناد قابل معامله

Negotiable Documents

وزن خالص

Net weight

بی نام یا حامل

Neutral

ارزش اسمی

Nominal value

اعتبار اسنادی غیر قابل تقسیم

Non-divisible L/C

اسناد غیر قابل معامله

Non-Negotiable Documents

اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال

Non-transferable L/C

اعلام آمادگی

Notice of readiness

 

O

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

O.E.C.D , Organization for Economic Coperation and Development

عدم تعلق کرایه

Off-hire

پیشنهاد

Offer

رسمی

Official

بیمه نامه عمومی حمل و نقل

Open cover

اضافی ؛ اختیاری

Option

اختیاری ؛ مجاز

Optional

تایید به سفارش

Order confirmation

سازمان

Organization

اصلی

Original

 

P

موسسه بیمه و پرداخت غرامت و خسارت

P & I Club , Protection and Indemnity

ضمانت نامه حسن انجام کار

P.B.G , Performance Bond Guarantee

مرکز تهیه و توزیع

P.D.C , Procurement and Distribution Center

پروفرما ؛ پیش فاکتور

P/I , Proforma Invoice

درصد

PCT , Percent

صورت بسته بندی

Packing list

حمل به دفعات

Partial shipment

خسارت خاص

Particular average

کالای مخصوص

Particular goods

شریک

Partner

قابل پرداخت در برابر

Payable against

گیرنده وجه

Payee

پرداخت کننده

Payer

پرداخت در برابر اسناد

Payable against Documents

شرایط پرداخت

Payment term

مسئولیت شخصی

Personal Liability

محل و تاریخ صدور

Place and date of issue

بندر تحویل

Port of delivery

بندر تخلیه

Port of discharge

بندر ثبت کشتی

Port of registry

حق بیمه – حق صرافی

Premium

واخواست

Pretest

باربری خصوصی

Private carrier

سفته

Promissory note

پیشنهاد

Proposal

سیاست عمومی

Public policy

سفارش خرید

Purchase order

بخش خرید و ندارکات

Purchasing dept

 

Q

کنترل کیفیت

Quality control

مقدار ؛ کیفیت

Quantity

اسناد شبه قابل انتقال

QUASI-negotiable instruments

سهمیه

Quota

اعلام بها ؛ قیمت دادن ؛ مظنه ، سهمیه بندی

Quotation

 

R

سازمان توسعه عمران منطقه ای

R.C.D , Regional Cooperation of Development

بارنامه حمل با قطار

Rail way B/L

مواد خام

Raw-materials

صادرات مجدد

Re-export

بیمه اتکایی

Re-insurance

تخفیف

Rebate

رسید

Receipt

بارنامه دریافت کالا برای حمل

Received for shipment B/L

رکود

Recession

سفارش ؛ توصیه

Recommend

مجددا به توافق رسیدن

Reconciliation

اعتبار با شرط قرمز

Red clause credit

تاریخ استرداد کشتی توسط مستاجر

Redelivery

دفتر ثبت کشتی

Register book

ادای دین کردن

Reimburse

بانک پرداخت کننده

Reimbursing bank

رفع تضمین

Release of indemnity

اظهار نمودن – ملاحظات

Remark

نوسازی

Renovation

تجهیزات

Requirements

منابع

Resources

خرده فروش

Retailer

اعتبار اسنادی برگشت پذیر

Revocable L/C

اعتبار اسنادی گردان

Revolving L/C

 

S

حق برداشت مخصوص – واحد پولی صندوق بین المللی پول است که ارزش آن معادل مجموعه ارزهای زیر می باشد: دلار آمریکا 42% ؛ مارک آلمان 19% ؛ پوند انگلیس 12% ؛ فرانک فرانسه 12% ؛ ین ژاپن 15%

S.D.R , Special Drawing Right

طبقه بندی استاندارد تجارت بین المللی

S.I.T.S , Standard International Trade Classification

قطعات نیمه منفصله

S.K.D , Semi Knocked Down

هزینه های نجات

Savage charges

تضمین ، اطمینان ، امنیت

Security

واریز اسناد

Settlement

سهم

Share

حمل کالا

Shipment

فرستنده کالا

Shipper

واحد محموله

Shipping unit

کوتاه مدت

Short - term

اعتبار اسنادی دیداری

Sight documentary credit

برات دیداری

Sight draft

گواهی بازرسی ؛ بازبینی کالا

Surveillance

قطعات یدکی

Spare parts

سفته بازی

Speculation

نرخ نقدی ارز

Spot rate

بارنامه دیر دریافت شده ؛ بارنامه بیات

Stale B/L

عوارض تمبر

Stamp duty

صورتحساب

Statement of account

ملزومات اداری ؛ نوشت افزار

Stationary

کشتی

Steamer

موجودی انبار

Stock

اعتصاب

Strike

اشتراک ؛ تعهد پرداخت

Subscription

شرکت تابع

Subsidiary co.

اعتبار اسنادی فرعی

Subsidiary L/C

متمم ، مکمل ، ضمیمه

Supplementary

فروشنده ؛ عرضه کننده

Supplier

عرضه و تقاضا

Supply and Demand

پرداختهای اضافی

Surcharge

مازاد

Surplus

 

T

تعرفه

Tariff

صدور پیش فاکتور از طریق تلکس

TLX proforma invoice

بارنامه حمل سراسری

Through bill of lading

اجاره کشتی برای برای مدت زمان معین

Time charter

اعتبار اسنادی مدت دار

Timed or termed L/C

ظرفیت ؛ توناژ

Tonnage

بیمه خسارت کلی

Total loss insurance

تراز بازرگانی

Trade balance

علامت تجاری

Trade mark

نام تجاری ثبت شده

Trade name

معامله

Transaction

اعتبار اسنادی قابل انتقال

Transferable L/C

اجازه عبور

Transit permit

انتقال به کشتی یا وسیله نقلیه دیگری

Transshipment , Transship

مسدود کردن بیمه

Trapping and blocking insurance

بارنامه حمل با کامیون

Truck B/L

کلید گردان – در قرارداد کلید گردان، طراحی، ساخت و نصب کارخانه تا تحویل آن به عهده پیمانکار است

Turn key

عملکرد ؛ عایدی

Turnover

 

U

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد

UNCTAD , UN Conference on Trade and Development

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

UNIDO , UN Industrial Development Organization

ضمانت نامه بدون قید و شرط

UPBG , Unconditional Performance Bond Guarantee

اعتبار اسنادی تایید نشده

Unconfirmed L/C

بیکاری

Unemployment

واحد ؛ بخش

Unit

کالای بدون حفاظ

Unprotected cargo

بی وثیقه

Unsecured

لازم ؛ واجب ؛ فوری

Urgent

اعتبار اسنادی مدت دار

Usance L/C

 

V

مالیات بر ارزش افزوده

V.A.T , Value added Tax

مهلت اعتبار اسنادی

Validity of the L/C

متغیر

Variable

از طریق

Via

سفر دریایی

Voyage

اجازه نامه سفر دریایی

Voyage charter

 

W

بیمه مازاد بر مبلغ فرانشیز ؛ خسارت ویژه کالا علاوه بر خسارت عمومی نیز قابل پرداخت است.

W.P.A , With Particular Average

بیمه خطر جنگی

War risk insurance

وارانتی ؛ تعهد تعمیر یا تامین قطعات یدکی فروخته شده تا مدت معین توسط سازنده به خریدار

Warranty

کمبود و کسری و ضایعات

Wastage

بارنامه

Way bill

گواهی وزن

Weight certificate

عمده فروش

Wholesaler

اعتبار اسنادی قابل استفاده در حال

Workable L/C

حواله کتبی

Written payment order

نظرات (11)

بار گذاری نظرات قدیمی تر
 • مهمان - لیلا

  بسیار مفید و موثر تشکر

 • مهمان - محمود هاشمی اصل

  از اطلاعات ارائه شده واقعا ممنونم لطفا کلمات و اصطلاحات قید شده در برگه پروفرما را هم ارائه فرمایید.

 • مهمان - صمد رهنمائی

  با سلام . از اینکه تمام اصطلاحاخ بازرگانی را در یک مجموعه جمع آوری کرده اید خیلی متشکریم . بسیار مفید بوده و براحتی نیازهای قوری اطلاعات برطرف میشود .
  با سپاس و ارزوی موفقیت . : رهنمائی

 • مهمان - عیسی

  با سلام و درود فراوان.
  از نظر من بسیار سایت پرمحتوا و موثری در زمینه بازرگانی بین المللی می باشید و خیلی استفاده بردم. ممنونم!!!

 • در پاسخ به: مهمان - عیسی

  سلام دوست عزیز. بسیار مفتخریم که مطالب سایت برای شما مفید بوده است.

 • مهمان - بوعلی

  perfect ;)

 • مهمان - تشرفی

  واقعا کاربردی بود. راضیم از سایتتون

 • مهمان - مسعود

  جناب آقاي قاسمي
  سلام، نحوه قرار دادن اصطلاحات بازرگاني و روش تكميل اصطلاحات در سايت كانون تن تاك بسيار حرفه اي و انحصاري برنامه نويسي شده است. انشاء الله امكان قرار گرفتن جداول كاربردي مراحل اخذ مجوز بازرگاني و ترخيص كالا از گمرك نيز در اين سايت فراهم شود.
  با سپاس و قدرداني از زحمات و پيگيري هاي مستمر.

 • مهمان - حیدرآبادی

  سپاس از قراردادن اصطلاحات بازرگانی در سایت کانون

 • مهمان - مصطفی

  سلام و درود و سپاس از قراردادن اصطلاحات بازرگانی در سایت کانون تن تاک. درخواست من از واحد مطالعات و بازرگانی تن تاک اینست که برای اصطلاحات اینکوترمز قسمتی را اختصاص داده و به صورت تخصصی به این مبحث مهم بپردازید.

ارسال نظر

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
با شرایط و قوانین.

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگرهای پیشرفته استفاده کنید.

Mozilla Firefox 4+ , Google Chrome 10+ , Opera 6+ , IE 8+

فایرفاکسکروم

 • مطالب محبوب
 • مطالب پربازدید
16 تیر

ثبت سفارش

منظور از ثبت سفارش كالا : ثبت آماری و کنترل ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی توسط دولت ميباشد و با ...

ادامه مطلب...
20 ارديبهشت

بیمه کالا

مدیریت بیمه های باربری شركت سهامی بیمه به منظور جبران خسارات ناشی از حمل و نقل اقدام به صدور انواع ...

ادامه مطلب...
14 ارديبهشت

حمل و نقل

اهداف كلی و راهبردهای كلان بخش حمل و نقل جاده‌ای 1-ارتقاء سطح ایمنی و برقراری تسهیلات امدادرسانی ...

ادامه مطلب...
07 ارديبهشت

خدمات مهندسی

امروزه که اکثر شرکت های بزرگ درگیر پیدا کردن شرکت های خدمات مهندسی هستند که کارشان را به صورت حرفه ...

ادامه مطلب...
31 فروردين

بازارچه خیریه

از آنجا كه اعتقاد داريم كه كار خير موجب بركت در كار مي شود بر آن شديم سايتي طراحي نمائيم كه درصدي ...

ادامه مطلب...
26 فروردين

برگزاری مسابقات ورزشی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. ...

ادامه مطلب...

نظرات کاربران

مهمان - حمیدرضا اسدی
با سلام ؛ همه مطالب عالی و خوب ولی اگه میشد مطالب رو بتونیم در قالب یک فایل دانلود کنیم خیلی خوب میشد

آدرس دفتر مرکزی

 • تهران - میدان هفت تیر - خیابان قائم مقام - کوچه نگین (نبش داروخانه اعتمادی)
  پلاک 4 - طبقه 3 - واحد 11
 • شماره تماس: 09121008105
 • tantak-email

 

درباره کانون تن تاک

کانون تن تاک با چندین سال سابقه درخشان و با تحقق شعار احترام به مشتری توانسته است به لطف خداوند متعال پروژه های مختلفی را با موفقیت به پایان برساند. اکنون به مدد تجربه و استفاده از تکنولوژی های نوین تبلیغاتی و همچنین با به خدمت گرفتن کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات به سایر نهادها، سازمانها و شرکتها می باشد. بیشتر آشنا شوید

آدرس دفتر بازار

 • تهران - خیابان خیام (مترو پانزده خرداد) - کوچه حمام - پاساژ ثابت
  طبقه دوم - واحد 5
 • شماره تماس: 55154002

عضویت در خبرنامه

اخبار و مطالب جدید را در ایمیل خود داشته باشید
تمام حقوق این سایت متعلق است به کانون تن تاک با شماره ثبت: 2479
هم اکنون 23 مهمان و 13 عضو آنلاین هستند

جستجوی پیشرفته