17
+17

کانون تبلیغاتی تن تاک با بیش از 15 سال سابقه درخشان افتخار دارد با ارائه خدمات تبلیغاتی به شرکت های دولتی و خصوصی بر این امر تاکید نماید که تجربه در کیفیت تاثیر دارد پس کیفیت اتفاقی نیست. اکنون به مدد تجربه و استفاده از تکنولوژی های نوین تبلیغاتی و همچنین با به خدمت گرفتن کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات به سایر نهادها، سازمانها و شرکتها می باشد

مطالعه بیشتر...